• Hjorteforvaltning på helsa løs
  Hjorteforvaltning og organisering av hjortejakt har vært et stridens eple i Hareid i Søre Sunnmøre i mange år. En etter...
 • Ønsker seg bjørnemøkk
  Statens naturoppsyn (SNO) i Finnamrk ønsker seg bjønnskit, slik at de kan telle hvor mange bjørn det er i området. I...
 • Ulvetispe på harry-tur
  En GPS-merket ulvetispe fra Hedmark har gjennom våren vandret over svenskegrensa til Sør-Sverige. Mangel på «ledige...
 • Prosessen med nye bestandsmål for ulv og bjørn
  Regjeringen har fulgt Soria Moria II-erklæringen og invitert Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I...
 • Nytt funn av dvergbendelorm i Sverige
  Revens dvergbendelorm er nå påvist på Sveriges østkyst. I dag begynner arbeidet med å samle inn revemøkk for...
 • For lite ulv og bjørn i Norge
  Bernkonvensjonen er bekymret over Norges lave bestandsmål på ulv og bjørn og opppfordrer regjeringen til å legge lista h...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse