• Registrering av gaupespor
  Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. SNO ønsker at spor etter flere gauper sammen skal...
 • Det er forbudt å fôre hjortedyr
  For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det fortsatt forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til...
 • Miljødirektoratet anbefaler kunstig lys og elektronisk overvåket bås i jervejakta
  Miljødirektoratet har ikke funnet noen grunn til å la ikke la lisensjegere kunne ta i bruk nye virkemidler i jakta. Miljø...
 • Ingen felte villrein med skrantesjuke
  Blant dei vel 4.100 villreinane som blei felt under villreinjakta i år er det ikkje påvist skrantesjuke hos nokon av dyra. Styresmaktene...
 • Regjeringen trosser nemndene - to av tre ulveflokker får leve
  Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen har regjeringen besluttet at kun Slettå...
 • Færre sau tatt av ulv
  Antall sauer på gårder innenfor ulvesonen øker. Samtidig blir færre sauer tatt av ulv, viser en ny rapport fra Norsk...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse