• Færre sau tatt av rovvilt
  Tap av sau til rovvilt er mer enn halvert i siden toppåret 2007. I fjor ble det erstattet 15.000 sauer og lam mot nærmere 40.000 for...
 • Rein påkjørt og drept – sjåfør stakk av
  Det er meldt om påkjørt reinsdyr i Assebakte utenfor Karasjok rett før 12.00 onsdag. Politi ønsker tips som leder dem til...
 • Registrering av gaupespor
  Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. SNO ønsker at spor etter flere gauper sammen skal...
 • Det er forbudt å fôre hjortedyr
  For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det fortsatt forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til...
 • Miljødirektoratet anbefaler kunstig lys og elektronisk overvåket bås i jervejakta
  Miljødirektoratet har ikke funnet noen grunn til å la ikke la lisensjegere kunne ta i bruk nye virkemidler i jakta. Miljø...
 • Ingen felte villrein med skrantesjuke
  Blant dei vel 4.100 villreinane som blei felt under villreinjakta i år er det ikkje påvist skrantesjuke hos nokon av dyra. Styresmaktene...

Send bilde/videoJegerenes egne bilder og video »

Annonse