Elgkua som er anslått til å være 18 år, ble funnet i terrenget i samband med elgjakt. Den var i dårlig forfatning, og lå da den ble funnet.

Etter at kua var avliva, ble hodet ble sendt til finske matmyndigheter for nærmere undersøkelse.