Fredag morgen kom sjokknyheten om at skrantesyke er påvist på Hardangervidda. Hjortevilt-professor Atle Mysterud sier bukken må ha blitt smitta det siste året

Etter påvisingen av skrantesjuke er det viktig at også jegerne på Hardangervidda bidrar for å hindre smittespredning, fastslår Mattilsynet. Det vil si at jeger skal: