Veterinærinstituttet anbefaler nå en rask reduksjon av villreinstammen på Hardangervidda, og Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, vil at flere skal skyte kvota si, og kunne skyte valgfritt dyr. 

– Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda i løpet av den siste perioden av jakta. Lavere bestand gjør at sjansen for at skrantesjuken spres reduseres, og at vi samtidig får økt kunnskap om forekomsten av sykdommen,