Prionene som er påvist hos norsk elg ble i 2018 beskrevet som hittil ukjente typer.

En studie som nå er publisert i det prestisjetunge PNAS*-tidsskriftet (Studies in bank voles reveal strain differences between chronic wasting disease prions from Norway and North America), bekrefter den samme konklusjonen. Men i tillegg påvises det at prionene funnet hos norsk villrein ikke er identiske med tilsvarende hos nordamerikanske hjortedyr, på tross av at de tidligere ikke har latt seg skille med andre metoder, melder Veterinærinstituttet.