Det er ingen automatikk i at dyr hagleammunisjon er den beste i alle situasjoner. Men den kan være det i enkelte størrelser. Vårt klare råde er å testskyte ammunisjon på pappskive før du drar ut på jakt, slik at du har kontroll på spredning og inntregning. 

I vår stortest sammenligner vi 21 ulike haglepatroner. Der fremgår det blant annet at Nittedals Rype US 7 vil være en ypperlig patron til nettopp rype, men også due.

Vi har også skrevet en guide til haglepatroner. Husk at blyhagl har større egenvekt enn vismut, stål, sink og tinn så det er bare tungsten og wolfram som er tyngre. Bly er et godt haglmateriale som gir god inntrengning og du slipper rikosjettfaren som du har med stål og harde haglmaterialer. 

Størrelsesguide for hagleammunisjon

Vilt | Bly | Stål | Vismut | Tungsten-Matrix™ | Tungsten (12g/cm³)

Rype:  US 6-7 | US 4-6 | US 6-7 | US 6-7 | US 6-8

Orrfugl:  US 4-6 | US 3-4 | US 4-6 | US 4-6 | US 5-7

Storfugl:  US 3-5 | US 2-3 | US 3-5 | US 3-5 | US 4-6

Hare:  US 5-6 | US 3-4 | US 5-6 | US 5-6 | US 4-6

Rev:  US 2-4 | US BB-2 | US 2-4 | US 2-4 | US 3-5

Rådyr:  US BB-3 | US BB-1 | US BB-3 | US BB-3 | US 2-4

Gås:  US 2-4 | US BB-2 | US 2-4 | US 2-4 | US 3-5

Ærfugl:  US 4-6 | US 2-5 | US 4-6 | US 4-6 | US 4-6

Skarv:  US 2-4 | US BB-3 | US 2-4 | US 2-4 | US 3-6

Ringdue:  US 6-7 | US 4-6 | US 6-7 | US 6-7 | US 6-8

Kråke:  US 6-7 | US 4-6 | US 6-7 | US 6-7 | US 6-8

And:  – | US 2-5 | US 4-6 | US 4-6 | US 4-6