Haglpatroner med haglstørrelse US #6 og #7 er de vanligste for rype, så det er slike vi har testet. Alle patronene i testen har blyhagl, ettersom dette oftest brukes i stedet for stål på rypa, siden rikosjettfaren i steinete fjell kan være skummel både for hunder og jaktkamerater.

I starten av jakta trykker rypa gjerne hardt. Den skytes da ofte på kort hold med åpne choker, mens den senere i jakta letter på lengre hold. Da brukes trangere choker som gir tettere sverm på litt avstand.