JEGER tester om valg av leirdue ammunisjon avgjør hvor mange duer du «dreper»: Jegere flest vet at det ikke er likegyldig hvilken patron man putter i hagla på jakt. En patron kan gi vidt forskjellig skuddbilder i to hagler – selv med samme choke. Vi har derfor sammenlignet skuddbildene til seks leirduepatroner skutt med to ulike hagler.

Er det så slik at noen av leirduepatronene i vår test ikke er gode nok? Bør man testskyte hagla med leirdue ammunisjon før man starter treningssesongen, på samme vis som du gjør med jaktammunisjonen?