Otto Bock konstruerte denne patronen i 1905 og ble fort en meget populær patron i de tyske koloniene i Afrika, faktisk den mest brukte på den tiden. I dag har det der dabbet litt av igjen da 375 H&H mange steder har blitt minste lovlige kaliber på de største og farligste. 

Forskjellen på en 9,3x62 og en 375H&H er forholdsvis liten og jeg tviler på at viltet merker den. 9.3x62 passet i Mauser M98 som det var lett tilgang på billige låskasser til.