Blå siger skumringstimen over høyfjellet. Da reiser fullmånen seg opp over fjellkammen og setter sin glorie bak fjellets engel.