Alle ser like ute, og jeg tipper stokkender først – helt til jeg kommer nær nok til å se at noen er mindre enn de andre. Først 15-20 meter unna klarer jeg artsbestemme både stokkender, krikkender (bildet), brunnakker, skjeender og stjertender.

Men to snadderender og to knekkender oppdager jeg først på PC-skjermen hjemme. Slik er denne årstida: Hannene har mistet praktdrakten og ligner hunnene, mens hunnene nærmest er identiske. Jeg «skyter» flere rødlista andefugler denne dagen – men heldigvis ikke med hagle.