Da denne hjortekalven døde, kom åtselfuglene nesten med det samme. Her vil havørna, den største av åtselfuglene, ha sin part av dyret. Havørna har økt betydelig i antall og er nå en vanlig fugl fra kyst til innland og høyfjell.