Målet med turen til Skatval er å fotografere en oter som ifølge ryktene skal være særdeles fotogen. Oteren finner jeg ikke, men på et skjær sitter disse tre og holder oppsyn med innflygingen til Værnes flyplass. Skarven jaktes på og er sky. Etter lang sniking lirker jeg fram linsa bak en stein akkurat idet solnedgangen skinner i tørkende skarvevinger. Bildet gir assosiasjoner til sagnet om skarvene på Utrøst, som var sønnene til draugen.