Men akkurat her ble et troll for seint til å komme seg inn i berget før morgensola rant. Hvor mange hundre år det er siden, er det ingen som husker. Men fortsatt står trollgubben der i stein, så gammel at det vokser mose på nasen.