Vi møttes et sted dypt inne i de trønderske granskoger, bokstavelig talt: For i stedet for å fly vekk slik jerper vanligvis gjør, kom den meg i møte, i full angrepspositur på skikkelig tiursk vis! Spillegal jerpe – og det midtvinters! Siden da har vi hatt flere møter på samme sted, jerpehannen og jeg. For stedbunden som den er, kommer den meg alltid i møte for å måle krefter hver gang jeg entrer skogen hans. Og hver eneste gang er det han som står seirende igjen når møtet er over, alene på kamp-arenaen...