Brushanen er til tross for navnet ikke en hønsefugl, men en vadefugl som overvintrer i Asia og Afrika. Kun tre andre europeiske arter – storfugl, orrfugl og dobbeltbekkasin – møtes til regulære fugleleiker. Her på Kongsfjordfjellet kjemper en merkelig forsamling av vårkåte hanner. Alle har totalt forskjellig utseende, men har til felles at høne er eneste fokus. De fleste slåss så fjæra fyker, men andre holder seg i utkanten og får seg et nyp når de sterkeste hannene slåss. De mest utspekulerte er til og med utkledd som hunner, og lurer seg inn den veien. I det hele tatt en fascinerende forestilling – ikke ulikt en vanlig bøgdafest hvor som helst i Norge.