Kjønnene er like i fargene, men som for andre rovfugler også, er hunnen noe større enn hannen. Har et tydelig ansiktsspeil med brunsvart ramme. Nebb og øynene er gule. 

De fleste ugler er nattaktive, men haukugla er aktiv om dagen. Den holder i bjørkebeltet og høyereliggende åpen barskog i nærheten av myrer og enger. Til reirplass benytter den gjerne svartspetthull, toppen av brukne trær eller gamle kråkereir. Ofte godt synlig i toppen av trær midt på dagen. Lever nesten utelukkende av smågnagere, men kan ta fugler opp til rypestørrelse. Den legger ut på reise når den ikke har nok mat. Bestanden svinger ofte i takt med smågnagerbestanden. Haukugla kan ofte være svært tillitsfulle og man kan komme på kloss hold – spesielt utenom hekketiden. De ser ikke på oss mennesker som noe trussel.