Tolv-taggeren til venstre har fjernet det meste av basten, og bare noen tafser henger igjen. Nå  prøver den å sette seg i respekt hos fjorten-taggeren som ennå ikke har begynt skuringa, bare som en liten forsmak på hva som venter til høsten!