Hjorten på innmarka som beiter og tramper ned graset og skiter i foret som husdyra skal ha, er lite poppulært. Men uansett om bonden misliker det: Hjortekolla har tatt sitt kveldsbeite med frodig gras, lagt seg ned i graset, ørtet og hviler i den lyse sommernatta.