Enten «venteartene» er nøtteskriker, kråker, skjærer eller ravn, gjør de at bomturene blir så godt som ikke-eksisterende:

Dukker ikke ørna opp, har man i det minste med seg hjem et knippe hyggelige blinkskudd av sosiale kråkefugler. Her diskuterer ravnene de siste dagers begivenheter over en bedre middag. Men når havørna ankommer i mektig majestet, er fråtsefesten brått over.