Mens folk klokelig holder seg innendørs, går naturen sin gang som alltid.

Likevel er det med en innbitt taushet og et større alvor enn ellers: Lystimene er få, matkildene for fugler og dyr enda færre.

En elg-kvartett bryter den kalde monotonien idet de krysser et islagt vann på leting etter mat.

Det slår meg at å være uteligger i vinter-Norge ikke er noe kjære mor. Forhåpentligvis finner de fire uteliggerne noe å spise før kulda sluker dem…

Se flere flotte naturbilder på JEGERs blinkskudd-sider