Jeg bruker noen uker hvert år på fuglefjellet Runde. Dersom jeg ser ørna sitter og speider, bruker jeg kikkerten godt: I ni av ti tilfeller oppdager jeg en oter på vei inn med fisk i kjeften. For ørna er det enkel servering å naske fangsten fra oteren – og det kan gi spennende bilder. Så ta fram kikkert og kamera hvis du ser ørna holde utkikk!