Jegeren har tatt post i gluggen, godt kledd for kalde timer. Ut på natta kommer en skygge fra skogkanten. Hjort! Men er det skytbart dyr? Er det på kvoten? Dyret kommer nærmere, det er ei hjortekolle aleine.

Dyret stanser, står i god kontrast til rimfrosset mark. Børsa i godt anlegg. Siktet ligger rolig. Puste ut. Skuddet flerrer nattestilla. Ekkoet slår tilbake fra liene og kommer i retur over bygda. I rimfrosten lyser skyggen av ei skutt kolle.

Se flere blinkskudd!