I utkant av flokken står ei simle og en storbukk helt rolig. Plutselig hopper bukken opp på simla som løper unna, men storbukken henger på. En ny villrein blir unnfanget i spranget!