Et stort dyr med kraftig gevir. En som har slåss såpass at øverste del av venstre gevirstang er knekt. Men den har ikke gitt opp tronen sjøl om den har mistet ei gevirkrone: Når det lir mot kveld, høstkulda legger seg og bukkene i lia begynner å brøle, løfter den hodet, strekker hals og brøler med.

Annonse