Jakter du elg, hjort eller rådyr, er det pålagt å ha tilgang på en ettersøksekvipasje. Enten må du inngå avtale med en godkjent ekvipasje, eller så kan du bli godkjent med din egen hund. Blodsportrening har dessuten blitt enda viktigere etter at Miljødirektoratet i april 2016 endret reglene for ettersøksgodkjenning: Den gamle §26-regelen forsvant, slik at jaktpremierte hunder ikke lenger automatisk er godkjente som ettersøkshunder. 

Fordelen med godkjenning er åpenbar for deg som jeger og for jaktlaget: Å vite at hunden er lett tilgjengelig dersom uhellet skulle være ute, er en betryggende følelse. Blodsportrening er dessuten både lærerikt og gøy: Du og hunden blir godt samkjørte som team og trygge når det virkelig gjelder.