Skrur vi klokka femti år tilbake, var jaktklær i vadmel nær enerådende blant jegere og skogsarbeidere. Da GoreTex og andre membraner gjorde sitt inntog, forsvant vadmel mer eller mindre fra jaktbutikkenes hyller, dessverre vil mange si.

Men heldigvis har vadmelen fått sin renessanse de senere årene. Se bare på denne jaktdressen!