Skrur vi klokka femti år tilbake, var jaktklær i vadmel nær enerådende blant jegere og skogsarbeidere. Da GoreTex og andre membraner gjorde sitt inntog, forsvant vadmel mer eller mindre fra jaktbutikkenes hyller – dessverre vil mange si.

Men heldigvis har vadmelen fått sin renessanse de senere årene. Se bare på denne jaktdressen!