Jaktbuksa skal sitte godt på, både når du kryper og løper, sitter og står. Og ikke minst skal den tåle mye.