I JEGER 3-2018 hadde vi en større test av mer kompakte kikkerter, nemlig 32 mm-kikkerter som er et godt alternativ. Men hva hvis du virkelig vil spare vekt og volum?

Kikkerter med 20 og 25 mm utgangspupill blir for en stor del betrakta som leketøy i jegerkretser, særlig til storviltjakt. Men med mindre du skal jakte i skumring, vil en slik kompakt kikkert i mange tilfeller være tilstrekkelig.