Her er det klar forskjell til Leupold-siktet. Lik andre, små rødpunktsikter trenger du verktøy for å justere treffpunkt. Den lille unbraco-nøkkelen er lett å miste, og burde f. eks vært integrert i beskyttelseslokket. 

Siktet er identisk med testens andre Tempus, unntatt større rødpunkt. Med 3,5 moa taper du presisjon for rifleskudd til kombi, men får raskere kontakt ved korte hold og hagleskyting.