De fleste som ønsker å montere kamera på våpenet, gjør det for å filme skuddsituasjoner under jakt. Men et våpenkamera er også et nyttig hjelpemiddel som viser hvorfor du bommer, spesielt for hagleskytteren.

Konklusjonen på hva som er beste kamera i vår test, vil derfor avhenge av hvorfor du ønsker et slikt kamera og hva du vil filme med det.