På reinsjakt og hjortejakt, men også elgjakta i uveisomme områder, har jeg sjøl forsøkt å drive/ smyge med stor pakkramme-sekk på ryggen. Det kom godt med den gangen vi var tre mann som bar ned ei elgku 500 høydemeter i ett løft. Men langt oftere har jeg lyst skakke fjellbjørker i bann mens jeg hang på tvers med pakkramma. 

Mellomløsninger med store anatomiske sekker kan fungere, men de har omtrent like høy egenvekt som alt pikkpakket du har med utenom rifla, og en brei sekk er uansett vanskelig å smyge med. Smarte forsøk med å sette igjen et pakkmonster midt i jaktterrenget, ender med at du må gå fram og tilbake for å hente sekken.