Mange grunneiere og jegere bruker søkelykter til blant annet bestandskartlegging. Noen hektiske netter om våren blir i en del områder nær sagt hver eneste bøkrok sveipet med kraftige lyskastere fordi man teller hjortevilt som beiter på innmark. 

Ellers i den mørke årstiden liker mange å kikke litt på hjorten eller elgen når dyrene kommer fram om kvelden. Da er en god søkelykt kjekk å ha.

Annonse

Bruk av kunstig lys på jakt er forbudt i Norge. Men bruk av kunstig lys på ettersøk etter skadd vilt er tillatt.

Bruksområdet for en søkelykt er betydelig for jegere, og det kan også være en sikkerhetsfaktor for et jaktlag å ha godt lys tilgjengelig om det skjer et uhell eller en ulykke i skogen. 

I tillegg har godt lys vært et uvurderlig verktøy for ettersøksjegere etter at dette ble tillatt for noen år siden.

Test-av-ettersøkslykter-2
Test-av-ettersøkslykter-2

SPOT ELLER SPREDNING?

I denne testen har vi samlet kvalitetslykter som gir bra lys for sin størrelse. Å rangere lyktene er imidlertid utfordrende fordi egenskapene er ganske forskjellige. Da tenker vi først og fremst på egenskapene til lyskjeglen. En lykt som avgir for eksempel 3000 lumen kan enten ha smal eller bred lysstråle. Smal lyskjegle vil gi lenger rekkevidde, men dårligere egenskaper på kortere hold med for skarp ildkule som faktisk kan blende deg når den reflekteres fra bakken. 

En lykt med mye spredning av lyset, vil derimot være god på kortere avstander som for eksempel i tett skog, men ikke ha like gode søkelykt-langholdsegenskaper, selv om den samlede lysstyrken altså er den samme. Noen lykter i testen har også variabel spredning av lyset eller en fiksert mellomløsning mellom spot og spredning.

Vi merker oss også at størrelse ikke lenger nødvendigvis har sammenheng med lysstyrke. Flere lykter i testen er små lommelykter som lyser ekstremt kraftig. Dog er de som lyser lengst fremdeles forholdsvis store lykter. 

LES OGSÅ: Test av hodelykter til budsjettpris

TEKNOLOGISK UTVIKLING

Led-teknologien fremstår i dag helt ovelegen alt annet. Halogen kan ikke konkurrere verken når det gjelder lysstyrke eller batteriforbruk. HID-lykter (xenon) kan lyse like sterkt som led, men er belemret med andre ulemper.

Samtidig er ikke led led. Det finnes bra og mindre bra. Kvalitet på både dioder og reflektor spiller sterkt inn på lysutbyttet. 

I mange tilfeller er det nå blitt slik at én diode og perfekt designet reflektor lyser lengst. Selv om disse lyktene avgir relativt få lumen. Lyktene med flere dioder og små reflektorer lyser best på kortere hold.

Slik testet vi:

Vi har denne gang tatt for oss kvalitetslykter i toppskiktet. De er ikke spesielt rimelige, men vi har gjort utvalget slik for at testen også skal være interessant for profesjonelle brukere som for eksempel viltnemder og redningsgrupper. Dessuten liker mange jegere bra utstyr, og det gir unektelig en god følelse å eie et topprodukt som kan lage dagslys i mørketiden. 

Vi er fullstendig klar over at det de siste årene har kommet rimeligere varianter fra Østen som også lyser sterkt. Mange av disse lyktene kan imponere ved første lyskast, men avslører som regel svakheter etter hvert, enten det gjelder funksjonalitet eller kvalitet. Derfor har vi ikke tatt med slike lykter i denne testen. 

Det viktigste testkriteriet er lyskjeglen. Mye og langt lys på mellomlange hold (50-100 meter) er vektlagt høyest. Dette har vi studert og dokumentert ved å fotografere lyskjeglen til alle lyktene på samme eksponeringsverdi, slik at forskjellene som fremtrer på bildene er reelle. 

Pris er ikke vurdert inn i karakteren til produktet. Et dyrt produkt bør ikke få lavere karakter på grunn av pris dersom det er best. Det er opp til brukeren å vurdere om man vil bruke mye penger for å få det beste produktet til sitt bruksområde.

Les også våre tester av kikkerter i alle varianter