Både seinhøstes og vinters tid kan det være forhold i marka som gjør at vanlige jaktstøvler ikke får godt nok grep. Faktisk sommers tid også, når fuktig lav lager speilholke i fjellrype-ura. 

Du tenker kanskje at brodder er noe for pingler som ikke kan fote seg i marka? Vel, på jaktlagene der jeg har deltatt på hjortejakt, er det påfallende hvor fort fliret forsvant, og hvor mange som nå har et broddepar i sekken iallfall til bæreøktene.