Sanelli Supra er en knivserie designa for profesjonell bruk. De er derfor enkle og funksjonelle, der sikker bruk og reinhold ser ut til å være mest vektlagt. Den italienske knivfabrikken har sitt utspring i Venezia drøyt 150 år tilbake i tid, men produksjonen foregår nå i Premana nord for Milano i Nord-Italia.

De fleste knivene i Sanelli Ambrogios proff-serier er produsert med spesielt nitrogen NITRO-B stål, der legeringer av nitrogen, karbon, krom, molybden og vanadium skal gi høy herding, god skjærekraft og langvarig egg. Det stemmer godt med de erfaringer jeg har gjort: Knivene holder eggen bra gjennom slakteprosessen. Likevel er de lette å kvesse dersom du har vært for nærgående mot bein.