Jeger.no har også testet ni jaktradioer i analog modus. Tre av radioene i testen her vil du kjenne igjen: De er digitale, og kan brukes både analogt og digitalt. Den fjerde er såpass fersk at vi ikke fikk testa den analogt. 

Men som vi skriver avslutningsvis i den analoge testen: Brukt digitalt byr digitale radioer på en fundamentalt annen lydopplevelse. De digitale radioene omformer talen til digitale «pakker» før beskjeden sendes via VHF-sambandet. Det betyr at pakken enten kommer fram, eller ei. Har du ikke dekning, er det stein dødt. Men så lenge du har dekning, vil lyden være tilnærma identisk, enten avstanden er en eller ti kilometer: