De fleste som ønsker å montere kamera på våpenet, gjør det for å filme skuddsituasjoner under jakt. Men et slikt kamera er også et nyttig hjelpemiddel som viser hvorfor du bommer, spesielt for hagleskytteren. Konklusjonen på hva som er beste kamera, vil derfor avhenge av hvorfor du ønsker et slikt kamera og hva du vil filme med det.

Formålet er ikke å teste alle alternativ på markedet, men å vurdere et par av de rendyrka våpenkameraene opp mot hverandre, samtidig som vi ser på forskjellene målt opp mot vanlige actionkamera. To av kameraene er dedikerte våpenkamera: Shotkam og Tactacam 5.0 Ultra HD. De to andre er vanlige actionkamera: Garmin Virb Ultra 30 og GoPro Hero7 Black.