Alt i alt hevder den eldre Garmin-modellen seg rimelig bra mot den nyere GoPro Hero7 Black – med unntak av ett meget vesentlig punkt: Batteriet. Det oppleves nær håpløst dårlig på Virb.

I tillegg til fjernstyring via app på telefonen, kan man blant annet slå Virb av og på med en kompatibel Garmin-klokke. En morsom tilleggsfunksjon som for noen vil gi Garmin Virb Ultra 30 et lite fortrinn, er muligheten for å vise valgbare data som temperatur, distanse tilbakelagt, puls, fart og liknende opplysninger i videoen. En del av disse dataene krever imidlertid tilleggsutstyr.