Det er uvisst om feilen skyldes app, kamera eller mobil, men ved 3-4 tilfeller låste kameraet seg under appstyring fra mobilen, slik at jeg måtte fjerne batteriet for å få restartet kamera.

Ved montering kreves to ulike unbrakonøkler (medfølger); en for å feste kameraet i montasjen og en for å feste montasjen på geværpipa. Det oppleves unødvendig når alle vet at unbrakonøkler helst leker gjemsel, og man her må holde rede på to. Imidlertid vil de fleste trolig bare feste kameraet i våpenmontasjen en gang.