Kanskje er det nettopp der produsenten gaper for høyt: Siktet oppleves som svært følsomt for øyeplassering allerede ved 1 ganger forstørrelse. Stilt opp på 6 x-forstørrelse (for å sammenligne med konkurrentene) blir det mye uglebevegelser i nakken. Fullt innzoomet må vi regelrett jobbe for å finne siktebildet. Bildet ligger «langt der framme», og begrenses dessuten mye av kraftig dorulleffekt

På positiv side noterer vi at dette er et av de beste siktene når det kommer til klikkjustering: Den er distinkt, og kan lett nullstilles ved å løfte opp hjulene når du har skutt inn. Videre er det retikkel med krysshår og opplyst kors i midten.  Leveres med både vippelokk og skrulokk, samt ekstrahåndtak/ tapp for rask zoomjustering.