Hensikten med små lykter er at du alltid har dem med. Men ofte er de tomme for strøm når du trenger dem, eller lyset er for svakt til noe anna enn gålys. Fenix har løst dette med E18R: Ikke bare er den kompakt, på tykkelse med en langfinger og like lang som de to ytterste leddene. Den er oppladbar, men spiser vanlig litiumbatteri som back-up. Og du får plenty med lys:

Det er ca. 45 min levetid på full blås (750 lm/ 136 m), men merk at lyset daler til det halve etter noen minutter på grunn av overoppheting. Lyset går automatisk gradvis ned på neste trinn, slik at du har greit lys i drøyt 20 min til. Du kan aktivere turbolyset igjen flere ganger ved behov, men det avhenger av temperatur/ luftkjøling, og det påvirker total lystid. Ikke-ladbart batteri gir ikke nok strøm til turbo-styrken.