Tørking av matvarer har lenge vært en kjent konserveringsteknikk, antakelig sia den første steinaldermannen returnerte fra jakt med mer mammutkjøtt enn det familien kunne spise før fluene kuppa restefesten. Både sol- og vindtørking – eventuelt i kombinasjon med salting  – bidro til at maten holdt seg, samtidig som viktig næringsinnhold ikke gikk tapt.

Nord i Norge ble dette stor industri gjennom tørrfisken, men også samene har lange tradisjoner med gåjkkebierggo/ goikebiergu (tørka kjøtt). I de seinere åra har nordmenn latt seg loppe av amerikansk beef jerky som selges i mikro-porsjoner til blodpris. Og tar du en titt på baksida av pakken, vil du trolig finne flere E-stoffer enn i en pose løsvekt-godteri.