Digitalisering av våpensøknadene vil innebære et kvantesprang i forhold til dagens manuelle saksbehandling. Ved seks av landets tolv politidistrikt (Agder, Innlandet, Oslo, Sør-Øst, Vest og Øst) er saksbehandlingstiden nå på 10-30 uker.

Noe av forklaringen skyldes strengere regler for utlån av våpen. I tillegg har søknadsmengden økt som følge av at innsending av søknader ble gjort digital for jaktvåpen 2. september. Nå har Politidirektoratet kommet ett skritt videre i å heldigitalisere søknadsbehandlingen: