Ved siden av at denne rifla er et kunstverk, så har den alle funksjonelle detaljer tilhørende et storviltvåpen beregnet for Afrika.

Fanzoj er ett av få våpenfirmaer i verden som fremdeles er i stand til å designe og bygge slike samlerobjekter innen våpenbyggerkunst. The Ivory Hunter representerer ”den gamle verdens” lange tradisjon og stil kombinert med dynamisk tenkning som fascinerer og er grensesprengende.