JEGER har testet sju halvautomatiske hagler, der Benelli M2, Beretta A400 Lite, Beretta 300 Outlander, Franchi Affinity 3 Elite Cobalt, Franchi Affinity 3 Synt Black, Hatsan Escort Magnum og Hatsan Escort Magnum Xtreme får bryne seg på hverandre.

Med prislapper som spenner fra 6000 til 20.000 kroner, er det selvsagt store forskjeller. Vi har likevel funnet vår favoritt og hvem som gir mest for pengene.

Annonse

De som har halvautomatisk hagle, fremhever gjerne muligheten for et raskt andreskudd. Det skyldes at omlading skjer mens rekylen jobber i skuldra di.

Munningsvippen blir noe mindre, da en del av energien i rekylen samtidig brukes til å lade om. En halvauto oppleves derfor også som mer stabil under skyting enn ei dobbeltløpet hagle.

Spesielt gjelder dette rekyldrevne halvautomater, der mekanismen «svelger unna» deler av rekylen. På gassdrevne halvautoer ledes en del av kruttgassen ned under pipa, slik at gasstrykket brukes til å lade om. 

Halvautomatisk skepsis

De som er skeptiske til halvautomater, mener gjerne at hagler som lader om av seg selv, er mindre trygge. Halvautoen kan heller ikke brekkes, slik at det er vanskeligere å se om den er ladet eller ikke. 

I tillegg sitter sikringsknasten på ei halvautomatisk hagle som regel plassert i avtrekkerbøylen. Noen mener at denne dermed er for lett å slå over ved et uhell.

Erfarne halvautobrukere ser imidlertid ikke dette som et problem, da man uansett ikke skal gå rundt med fingeren på sikringen eller i avtrekkerbøylen.

Andre grunngir skepsisen mot halvauto med at de tror at våpenet må demonteres og renses etter hver tur på leirduebanen.

Det er feil: De fleste halvautomatiske hagler – når de er innskutt – takler noen hundre skudd før de begynner å krangle. Hvor mange skudd som tåles, er umulig å si: Dette varierer fra hagle til hagle, og vil i tillegg avhenge av hvilken type ammunisjon som brukes.

Ikke klar for halvauto? Her finner du JEGERs andre tester av hagler.

Gjennomføring av testen

Testen er gjort i to etapper. Først ble de halvautomatiske haglene sett over, håndtert, demontert for puss og fiklet med innendørs.

Deretter gikk turen til leirduebanen for den morsomste delen av testen. Her ble det primært skutt trap, i tillegg til noen sportingposter.

I skytetesten ble ulik ammunisjon brukt. Det ble skutt med leirdueammunisjon i stål, sportingammunisjon med bly og jaktammunisjon i stål, ettersom noen halvautomatiske hagler sliter med lette ladninger.

Testen bød ikke på noen overraskelser i forhold til hva som var forventet. Noen av haglene er testet tidligere i JEGER, så jeg hadde en viss formening om hvordan de ville oppleves.

Ei hagle som dessverre ikke ble med, er Winchester SX4, da importøren var tom på lager da testen fant sted.

TEMA-ARTIKKEL: Er det bare bra med lette hagler til damene?

Ulike målgrupper

Alle haglene får absolutt «godkjent» og vil fungere utmerket som jaktvåpen. Men naturlig nok er det et ganske stort sprik i hva du kan forvente, når prisene spenner fra Hatsan Escort Magnum på snaue 6.000 kr opp til Benelli M2 og Beretta A400 Lite som vaker hårfint under 20.000 kr. 

Derfor vurderer vi pris og målgruppe for haglene: Hatsan-modellene passer nok best for dem som ønsker en grei halvauto fremfor en rimelig dobbeltløper.

Benelli og Beretta er mer aktuell i våpenskapet til svorne halvautoskyttere som vil ha et våpen som holder i mange år, selv om det skytes mye både på bane og under jakt. 

«Alle haglene får absolutt godkjent og vil fungere utmerket som jaktvåpen. Men naturlig nok er det stort sprik i hva du kan forvente, når prisene spenner fra Hatsan på snaue 6.000 kr opp til Benelli og Beretta som vaker hårfint under 20.000 kr.»

Husk plombering

Det er verdt å merke seg at ingen av halvautomatene er godkjent til jakt rett ut av esken: Loven sier at til jakt har man ikke lov til å bruke halvautomater som tar flere enn to skudd.

Det betyr at to skudd er det du skal få plass til totalt; ett i kammeret og ett i magasinet – ikke to i magasinet slik som en del åpenbart tror.

For å få til dette, må magasinet plomberes eller bygges om slik at det ikke er plass til mer enn en patron i magasinrøret. Trøsten er at dette gjøres med enkle midler: De fleste halvautoer har en pinne eller ei stang (følger med for de fleste hagler) som settes inn som sperre i magasinet. 

Følger det ikke med en slik når du kjøper en halvautomat for jakt, bør du be leverandøren ettersende, da de skal kunne levere slikt.

Til trening kan man selvsagt ha flere skudd i magasinet dersom man ønsker det.

GUIDE: Slik trener du for å bli bedre med hagla

Avgjørende avveininger

Når jeg avslutningsvis skal plukke ut den hagla som jeg liker best, blir jeg stående med to hagler.

Begge passer godt – den ene rett ut av esken, og den andre etter at kolben er forlenget med medfølgende chims. Hvilken som går av med seieren, kan du lese i testene under.

Men vi må ned på de hyggeligste prislappene for å kåre «Mest for pengene». Man merker at dette er rimelige hagler, men de føles langt fra billige i den forstand.