Syntetstokker er langt mer sjeldent på hagler enn på rifler, uten at vi helt ser noen grunn til det.

Stokken på Altay Black Synth er godt utformet, men kolben har en hul plastlyd.