Slik jeg kjenner Benelli og Benelli jaktvåpen er det med 828U utvilsomt satset på nye og meget praktiske løsninger, og, som nevnt, design som harmonerer – og italienerne kan design. Benelli jobber mye med design slik at hagla ikke bare blir en teknisk sak men en elegant enhet. Du får gå nøye til verks i presentasjonen/testen slik at du tar poenget, i hvert fall noe av det. 

Bare betegnelsen er spesiell – tallet 828 er nummeret som identifiserer den historiske byen Urbino på UNESCO’s verdensarvliste og ”U” er initialene til Urbino det gamle hertugdømmet til Federico da Montefeltro, som var en destinasjon for mange lærde menn og kunstnere i det 15’ende århundret. Som Benelli uttaler: ”Den nye 828U kombinerer kunsten fra fortiden med fremtidens teknologi”. De tar nok ikke helt feil her i sin introduksjon av sin første O/U hagle!