Når leirduer brukes under treningsskyting med hagle, spres disse over et stort område på skytebanen.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har foreslått å begrense bruken av 18 kjemikalske stoffer av typen PAH. 

Annonse

Bakgrunnen for ønsket om tilnærmet totalforbud, er at stoffene er kreftfremkallende. Såkalte indikator-PAHer finnes for eksempel i steinkulltjære, som ifølge Miljødirektoratet brukes i leirduer.

Lite brukt i leirduer i dag

Norges Jeger- og Fiskerforbund forklarer at steinkulltjære ikke brukes i leirduer i Norge i dag. 

– Det har ikke vært brukt steinkulltjære i produksjonen av leirduer som brukes i Norge på årevis. Det var høye PAH-verdier om vi går tilbake til 60-tallet. Men leirduene som har vært brukt de siste 20-30 årene, har lave verdier, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF.

Han forklarer at man siden 1960-tallet har brukt bitumen som bindemiddel i duene istedenfor steinkulltjære. De senere år har mange produsenter gått over til å bruke harpiks istedenfor bitumen. 

– NJFF har i flere tiår vært opptatt av å bruke det som til enhver tid har vært å regne som «miljøduer». Nå er stort sett alt av leirduer som kommer på markedet så godt som PAH-frie uansett. En restriksjon eller et forbud vil neppe være et problem i Norge, sier Nilsen.

Han mener de fleste leverandører allerede i dag har produkter som langt på vei oppfyller kravene som er foreslått. 

Les også: Stor test av hagler i alle prisklasser.

– Må forholde oss til regelverket

Norma importerer PV-duer produsert i Danmark.

– Disse leirduene var i sin tid først på markedet som giftfrie leirduer basert på daværende regelverk. Vi forholder oss til de gjeldende reglene. Skulle det være endringer i høringsforslaget som vi reagerer på, gir vi beskjed under høringen, sier markedssjef Frode Larsen i Norma. 

I korte trekk betyr forslaget av det kun er lov med 1 prosent PAH i leirduer som skal importeres og selges i Norge når regelverket trer i kraft. Ett år senere skal andelen tillatt PAH senkes til 0.0005 prosent. 

Dette er samme grenseverdi som brukes på leirduer for sportsskyting i blant annet OL og VM.

NJFF bekrefter at PV-duene er et eksempel på moderne leirduer laget med harpisk, som trolig vil være innenfor det nye regelverket, om det blir vedtatt slik det er foreslått. Det samme gjelder duer fra Eurotarget og andre leverandører.

Les også: Duell på halvauto-banen.

Skal fases ut

Forkortelsen PAH står for polysykliske aromatiske hydrokarboner, og omfatter flere hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper. 

PAH bundet til svevestøv har det største kreftfremkallende potensialet, og studier har vist at langvarig eksponering for luftforurensning øker risikoen for lungekreft, ifølge Folkehelseinstituttet. 

Forslaget er ute på høring til 22. juni 2022, og vil inngå i kjemikalieregelverket Reach når det vedtas.

– En regulering på dette nivået er utelukkende positiv. Vi håper selvsagt at også de produsentene av leirduer som ikke lager like gode miljøvennlige leirduer i dag, kommer etter og lager duer med harpiks eller andre giftfrie alternativer, sier Nilsen. 

PAHer står på den norske prioritetslista, som brukes som et verktøy av Miljødirektoratet og myndighetene. Stoff som står på lista, skal begrenses eller fases ut i Norge. Direktoratet vurderer stoff og foreslår tillegg til prioriteringslista til Klima- og miljødepartementet, som så legger frem forslag om å utvide lista gjennom en proposisjon til Stortinget.

Leirdueskyting

For å bli god i leirdueskyting, er det viktig at hagla du bruker er tilpasset deg. En dårlig tilpasset hagle kan ofte påvirke treffsikkerheten.

Et godt treningsredskap kan være Garmin Xero S1, som analyserer skuddene dine under leirdueskyting, og på den måten hjelper deg å skyte bedre med hagle.